Cây Đào Tiên Đá Thạch Anh Hồng

2.800.000VNĐ

- Đá Quý Hoàng Đạt

Cây Đào Tiên Thạch Anh Hồng

chất liệu : Thạch anh Thiên Nhiên

được sản xuất và chế tác tại nhà Hoàng Đạt